เกี่ยวกับเรา

 
ไทยฟอร์ทาว เป็นสำนักงานบริการด้านงานแปล และงานล่ามจากภาษาไทย เป็นภาษาดัดช์  หรือภาษาอังกฤษ หรือ จากภาษาดัดช์ และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย นักแปลของไทยฟอรทาวเป็นเจ้าของภาษาไทยจบการศึกษาระดับปริณญาตรีและโทจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศเนเธอร์แลนด์ ดังนั้นจึงมีความเชี่ยวชาญทั้งสามภาษา 
 
ไทยฟอร์ทาว รับแปลเอกสารทุกรูปแบบ นับตั้งแต่จดหมาย แบบฟอร์ม แผ่นโฆษณา หนังสือคู่มือ หนังสือทั่วไป เอกสารทางราชการ รายงานประจำปี เว็บไซต์ เมนูอาหาร และอื่นๆ เราเสนอบริการงานล่ามทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งนี้รวมถึงงานล่ามผ่านทางโทรศัพท์
งานล่ามส่วนบุคคลในการติดต่อหรือสทนากับองค์กรภาครัฐ อย่างเช่น อีเอนเด ยูเวเฟ โชช่าวเลดินส์ บูโรเยิคซอร์ก ทนายความ ศาล งานล่าม หรือมัคคุเทศน์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย หรือผู้แทนธุกิจจากประเทศไทย คณะข้าราชการที่มาศึกษาดูงาน และอื่นๆ

 
ไทยฟอร์ทาว รับติวภาษาดัดช์เพื่อการใช้ประจำวัน หรือการสอบอินเบอร์เคอริง หรือสอบทฤษฎีใบขับขี่ นอกจากนี้เรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์สำหรับบุตรหลานหรือญาติของท่าน การดำเนินการติดต่อหรือสมัครเรียนให้ ณ สถาบันการศึกษาที่ต้องการ รวมถึงการติดต่อองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เราให้คำแนะนำทางด้านเอกสารและการดำเนินเรื่องย้ายถิ่นฐานกลับเมืองไทย ทั้งนี้เราร่วมงานกับสำนักงานกฎหมายที่กรุงเทพและเชียงใหม่ เราแจ้งอัตราค่าบริการล่วงหน้าอย่างเป็นทางการทุกครั้งเพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจใช้บริการ  ระยะเวลาการชำระเงินภายใน 15 วัน หลังส่งใบเก็บเงิน ท่านที่สนใจ โปรดตรวจสอบดูประวัติการทำงาน และติดต่อสอบถามได้ ขอบคุณค่ะ