เกี่ยวกับเรา

ไทยฟอร์ทาวล์ เป็นสำนักงานบริการงานล่ามและงานแปลสามภาษา คือ ภาษาไทย ดัดช์ และอังกฤษ นักแปลของไทยฟอรทาวล์เป็นคนไทย จบการศึกษาระดับปริณญาตรีจาก Rotterdam University of Applied Sciences สาขาเศรษฐศาสตร์การค้า และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เอกการตลาด จาก Erasmus University สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับต้น ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ดังนั้นจึงสามารถพูดได้ว่า มีความเชี่ยวชาญทั้งสามภาษา

ไทยฟอร์ทาวล์ รับแปลเอกสารทุกรูปแบบ นับตั้งแต่จดหมาย แบบฟอร์ม แผ่นโฆษณา หนังสือคู่มือ เอกสารทางราชการ คำพิพากษาศาล หนังสือสัญญาต่าง ๆ รวมถึงหนังสือสัญญาที่มีการจัดทำ ณ สำนักงานโนตาริส รายงานประจำปี เว็บไซต์ เมนูอาหาร และอื่น ๆ ให้บริการงานล่ามทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงงานล่ามผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านการประชุมสาย งานล่ามส่วนบุคคลในการติดต่อสทนากับองค์กรภาครัฐ อย่างเช่น อีเอนเด ยูเวเฟ โชช่าวเลดินส์ บูโรเยิคซอร์ก ทนายความ ศาล และ โนตาริส พร้อมให้บริการงานล่าม หรือมัคคุเทศน์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย หรือผู้แทนธุกิจจากประเทศไทย คณะข้าราชการที่มาศึกษาดูงาน และอื่นๆ

ไทยฟอร์ทาวล์ รับติวภาษาดัดช์เพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการสอบอินเบอร์เคอริง นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์สำหรับบุตรหลานของคุณ ดำเนินการติดต่อหรือสมัครเรียนให้ ณ สถาบันการศึกษาที่ต้องการ รวมถึงการติดต่อองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เราแจ้งอัตราค่าบริการล่วงหน้าอย่างเป็นทางการทุกครั้งเพื่อช่วยคุณตัดสินใจ ระยะเวลาการชำระเงินภายใน 14 วันหลังเสร็จงานและหลังส่งใบแจ้งหนี้ ไทยฟอร์ทาวล์สงวนสิทธิ์เก็บเงินล่วงหน้าหากเห็นว่าจำเป็น สามารถดูประวัติการศึกษาและการทำงานได้ที่นี่ และติดต่อสอบถามได้ ขอบคุณค่ะ